Page 2 - Peugeot_2019esite_MagNet
P. 2

PEUGEOT –                       Peugeot, maailman vanhin moottoripyöräval-
MAAILMAN VANHIN MOOTTORIPYÖRÄMERKKI          mistaja, juhlisti vuonna 2018 heidän 120 vuotista
Peugeot on yksi maailman vanhimmista yrityksistä.   taivaltaan moottoripyörien valmistajana. Peugeot
Vuonna 1810 Peugeotin perhe perusti metallitehtaan,  on aina ollut edelläkävijä ja menestyjä. Historiassa
jossa alettiin valmistaa mm. työkaluja ja sahanteriä ovat useat voitot niin Grand Prix de France-, Grand
sekä kahvi- ja pippurimyllyjä.            Prix des Nations- kuin myös Bol d`Or-kisoissa.
1858	 Peugeot rekisteröi leijonan tuotteidensa
	tunnukseksi.                     TULEVAISUUS
1885	 Peugeot valmisti ensimmäisen polkupyörän.    Peugeot panostaa voimakkaasti tuotekehitykseen ja
1890	 Peugeot valmisti ensimmäisen auton.       luo uusia innovaatioita. Peugeotin suunnitteluosas-
1898	 ensimmäinen Peugeot moottoripyörä näki     ton työpöydällä ovat niin uuden sukupolven ekolo-
	päivänvalon.                     gisemmat ruiskutusmoottorit, uudet modernit moot-
1953	 Peugeot aloitti skoottereiden valmistuksen.   toripyörät , kuin myös tulevaisuuden sähköskootterit
2010	 Peugeot ”täytti” 200 vuotta.          – ajoneuvot, jotka tulevat näkemään päivänvalon
                           tulevina vuosina.
   1   2   3   4   5   6   7