Page 3 - Rakentajan_vieskamallisto_2017
P. 3

Huolella              1-krs
   rakennettu,
                     Aho.............................6
    nopeasti              Suvi.............................8
   pystytetty.             Kanerva.................. 10
                     Valo.......................... 12
Valvotuissa tehdasolosuhteissa      Vehnä...................... 14
valmistetut, huolellisesti        Aamu....................... 16
tiivistetyt ja eristetyt Vieska­talo-   Tuike....................... 18
suurelementit nousevat          Sarpa....................... 20
rakennusvaiheessa nopeasti        Lähde...................... 22
säältä suojaan.              Heinä....................... 24
                     Päivä........................ 26
   Talotoimitus             Kevät....................... 28
   toivomallasi             Niitty....................... 30
                     Lehvä....................... 32
    tavalla.             Pilvi.......................... 34
                     Kaisla...................... 36
Uuden kodin toimituksen          Keto......................... 38
valmiusaste joustaa rakentaja­      Sini........................... 40
lähtöisesti kunkin asiakkaan       Kaste....................... 42
toiveiden mukaisesti.           Hilla......................... 44
Ykköst­ avoitteemme joka
ainoan kerran on tyytyväinen       1,5-krs
Vieskatalo-rakentaja.
                     Säde......................... 46
                    3 Lumi........................ 48
                     Kiuru....................... 50
                     Taika........................ 52
                     Välke....................... 54

                     2-krs

                     Taru......................... 56
                     Kehrä...................... 58
                     Kuulas..................... 60
                     Rinne....................... 62
                     Loiste...................... 64
   1   2   3   4   5   6   7   8