Sisältö

 1. Hakemisen infopaketti
 2. Opiskelijoiden arkea ja unelmia
  1. Kulttuuriantropologia ja arkeologia
  2. Historia ja tieteiden ja aatteiden historia
  3. Informaatiotutkimus
  4. Saamelainen kulttuuri
  5. Englannin kieli
  6. Ruotsin kieli
  7. Saamen kieli
  8. Saksan kieli ja kulttuuri
  9. Suomen kieli ja kirjallisuudentutkimus
  10. Logopedia
  1. Erityispedagogiikka
  2. Intercultural Teacher Education
  3. Kasvatustiede
  4. Luokanopettaja
  5. Musiikkikasvatus
  6. Oppimistieteet
  7. Psykologia
  8. Varhaiskasvatus
 3. Kauppatieteet
  1. Aineenopettaja, matematiikka tai fysiikka
  2. Biokemia
  3. Biologia
  4. Fysiikka
  5. Geotieteet
  6. Kemia
  7. Maantiede
  8. Matematiikka
  1. Arkkitehtuuri
  2. Konetekniikka
  3. Prosessitekniikka
  4. Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka
  5. Tuotantotalous
  6. Ympäristötekniikka
  1. Digitalisation, Computing and Electronics
  2. Elektroniikka ja tietoliikennetekniikka
  3. Tietojenkäsittelytiede
  4. Tietotekniikka
  1. Hammaslääketiede
  2. Lääketiede
  3. Terveystieteet
 
0 0