Sisältö

 1. Hakemisen infopaketti
 2. Opiskelijoiden arkea ja unelmia
  1. Historia ja tieteiden ja aatteiden historia
  2. Informaatiotutkimus
  3. Kulttuuriantropologia ja arkeologia
  4. Saamelainen kulttuuri
  5. Englannin kieli
  6. Ruotsin kieli
  7. Saamen kieli
  8. Saksan kieli ja kulttuuri
  9. Suomen kieli ja kirjallisuudentutkimus
  10. Logopedia
  1. Erityispedagogiikka
  2. Intercultural Teacher Education
  3. Kasvatustiede
  4. Luokanopettaja
  5. Musiikkikasvatus
  6. Oppimistieteet
  7. Psykologia
  8. Varhaiskasvatus
  1. Kauppatieteet
  2. International Business Management
  1. Aineenopettaja, matematiikka tai fysiikka
  2. Biokemia
  3. Biologia
  4. Fysiikka
  5. Geotieteet
  6. Kemia
  7. Maantiede
  8. Matematiikka ja datatiede
  1. Arkkitehtuuri
  2. Konetekniikka
  3. Prosessitekniikka
  4. Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka
  5. Tuotantotalous
  6. Ympäristötekniikka
  1. Digitalisation, Computing and Electronics
  2. Elektroniikka ja tietoliikennetekniikka
  3. Tietojenkäsittelytiede
  4. Tietotekniikka
  1. Hammaslääketiede
  2. Lääketiede
  3. Terveystieteet
 
0 0