Page 3 - MRKTNG 4 2021
P. 3

Pääkirjoitus

Sääntely lisääntyy –
riskinä ylilyönnit

ENSIMMÄINEN vuosi uutta normaalia on takana, eikä     taa laisinkaan alaikäisille? Tai onko matkatoimis­
se ihan niin pahaa olekaan, mitä monet veikkasivat.    ton toiminta niin pahasti ympäristöä saastuttavaa,
Totuimme melko nopeasti maskeihin ja virtuaali­siin    ettei se voi mainostaa? Keskusteluissa yritys kään­
työpäiviin. Tässä vaiheessa vuotta uskaltaa jo kur­    tyy helposti pahaksi rahanhimoiseksi toimijaksi ja
kata seuraavan vuoden puolelle.              unohdetaan kaikki ne hienot asiat, joilla yritys on
                             vuosien aikana harpponut kohti terveellisempää tai
  Selvää on, että markkinoinnin ja viestinnän kentän   ympäristö­ystävällisempää toimintamallia.
sääntely tulee lisääntymään. Paineet alaikäisille suun­
nattujen epäterveellisten elintarvikkeiden mainost­ en  ON tärkeää muistaa, että markkinointiin ja viestin­
rajoittamiseen sekä ympäristölle haitallisten tuot­    tään kuuluu myös kuluttajien opastaminen kohti ter­
teiden mainostamiseen ovat kovia. Meidän mainos­     veellisempiä vaihtoehtoja. Jos jotakin hyvää näistä
tajien ja viestijien on aika myöntää, että mainonnan   sääntelyhankkeista voi sanoa, niin ainakin markki­
sääntely ja itsesääntely eivät ole pysyneet teknologi­  noinnin ja viestinnän voima ymmärretään nyt myös
sen kehityksen ja ihmisten valveutuneisuuden kasvun
kanssa samassa vauhdissa. Tarvitaan uutta sääntelyä    •päättäjätaholla.
ja etenkin sellaista, jonka me alan asiantuntijat raken­
namme yhdessä viranomaisten kanssa.                       RLeimikmkain-Mkiaria

  Elintarvikemainonnan parista olemme jo näh­                                 TOIMITUSJOHTAJA
neet, miltä näyttää tutkijoiden laatimana mainonnan                               Marketing Finland
rajoittaminen. Se on kaukana reaalielämästä ja täynnä
sudenkuoppia, viranomaisvalvontaa ja ylilyöntejä.
Esimerkiksi piirroshahmot ja nuorten urheilun spon­
sorointi uhkaavat kadota elintarvikemarkkinoinnista
ja tuotepakkauksista, millä olisi hyvin haitallisia vai­
kutuksia luovaan alaan sekä seuratoimintaan.

  Erityisen ongelmallista on se, mihin vedetään raja.
Onko makeisvalmistajana tuttu brändi niin leimautu­
nut, ettei se voisi kuivahedelmätuotteillaan mainos­

Koru nimeltä Awario

                             TÄSSÄ NUMEROSSA kerromme Awarion esimerkillä
                             uuden brändin syntytarinan – kuinka ideasta rakennettiin
                             teknologisesti kehittynyt terveystuote ja kaunis riipus.
                             Miten näin briljantti tuote saadaan tuotua markkinoille?
                             Kerromme myös muita vahvoja bränditarinoita,
                             XR-teknologiasta, rahapelien markkinoinnin sääntelystä,
                             yhteisöllisyyden merkityksestä brändille ja ajatuksia

                             •monimuotoisuuden lisäämisestä yrityksissä.

                                                          MRKTNG 3
   1   2   3   4   5   6   7   8