Page 8 - MRKTNG 4 2021
P. 8

Lyhyesti

  Vetoomus                                      DEI Census: työelämän
                                            tasa-arvo ja monimuotoisuus
  ilmastoa koskevan
                                            LAATUAAN ensimmäisen markkinointialalla
  disinformaation                                  tehdyn tutkimuksen DEI Censuksen (Diversity,
                                            Equity and Inclusion) alustavien tulosten mukaan
  torjumiseksi                                    tavallisimmat syrjinnän muodot perustuvat ikään
                                            ja perhestatukseen. Naiset ja etniset vähemmistöt
    Globaali brändien verkosto                           kokevat alalla syrjinnän ja vähättelevän käytöksen
    CAN vetosi poliitikkoihin ja                          selvästi miehiä vahvemmin.
    digimainonnan alustoihin, jotta
    vääristellyn tiedon levittäminen                          Markkinoinnin toimiala on keskimäärin muita
    ilmastonmuutoksesta saadaan kuriin.                       toimialoja paremmalla tasolla: esimerkiksi
                                            inkluusion saama indeksi on tutkituista toimialoista
     AVOIMESSA kirjeessä yli 250 brändin ja järjestön ver­            korkein: 64 %. Tulokset perustuvat yli 10 000
     kosto Conscious Advertising Network (CAN) kritisoi sitä,           vastaukseen 27 eri alueelta.
     että lukuisilla verkkosivustoilla ja alustoilla näkyvällä mainon-
     nalla osaltaan edistetään ilmastoa koskevaa disinformaatiota.                                      Lue lisää

       Allekirjoittajat edellyttävät COP26-tilaisuuteen             Mainonnan eettiseltä
     osallistuneilta päättäjiltä toimenpiteitä: tarvitaan             neuvostolta ei huomautuksia
     esimerkiksi tavoitteille yhteinen määrittely sekä
     kansainvälinen yhteistyö väärän tiedon torjumiseksi.             SEURAAMALLA MENin lausuntoja saa kuvan siitä,
                                            mikä on markkinoinnissa hyvän tavan mukaista
       Kirjeessä vedottiin myös Metan, Googlen, Twitterin,           ja mikä ei. Loka-marraskuussa käsittelyssä oli
     TikTokin, Pinterestin ja Redditin toimitusjohtajiin, jotta          valituksia liittyen mm. sukupuolten tasa-arvoon
     yritykset muuttaisivat toimintaansa koskien sivustojen ja          (tällä kertaa etenkin miehiä koettiin syrjityn) ja
     palveluiden sisältöä, algoritmeja ja mainontaa, kun kyse on         rokotuskampanjointiin. Tällä kertaa huomautuksia
     ilmastoa koskevasta disinformaatiosta.                    ei annettu.
     Lokakuussa Google kertoi puuttuvansa ilmastokriisin
     kieltäjien mainostuloihin alustoillaan.                                   Katso tuoreimmat lausunnot

                             CAN: Global action required Efffien shortlista
                                            julkistetaan 17.12.
8 MRKTNG
                                            MARKKINOINNIN tuloksellisuutta
                                            mittaavan Effie Awards Finlandin
                                            shortlista on katsaus siihen,
                                            millaisella markkinoinnilla tehdään
                                            tulosta koronan varjostamassa
                                            maailmassa. Effien voittajat
                                            palkitaan 10.2.2022. Kisaan
                                            osallistui tänä vuonna 78 työtä.

                                                           Effie Finland
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13