Page 10 - MRKTNG 4 2021
P. 10

Lyhyesti

   Mitä odotat          Marketing Finlandin
   äänibrändäykseltä       uudet jäsenet
   ensi vuonna?
                   1.	Adform          7.	Kajaanin          12.	Shirute
   TOMMI PARTANEN              Software           Ammattikorkea-        Oy
   ULTRA NORDIC               Finland Oy          koulu Oy
   Puhumme audio-first                                    13.	Stereoscape
   interactionista, siitä miten   2.	BrandWorxx        8.	Kouvolan               Oy
   äänillä voidaan vaikuttaa         Oy              Lakritsi Oy
   käyttökokemukseen ja sitä                                 14.	Svenska Han-
   kautta kokemukseen brän-     3.	Drama Queen        9.	Pelti-Ässät              delsbanken AB
   distä. Nyt viimeistään on         Communications        Oy
   tärkeää siirtyä jingleistä ja       Oy                       15.	Tilipalvelu
   mainosmusiikeista tekemään                 10.	Jyväskylän              Rantalainen Oy
   kokonaisvaltaista strategista  4.	Energy                Ammattikorkea-
   äänikokemussuunnittelua.         Brands Ltd          koulu       16.	Vendmore
                                 11.	satakunnan              Tmi
   LAURI DOMNICK          5.	Grano Oy               ammattikorkea-
   BAUER MEDIA OY          6.	Grillifilms Oy            koulu Oy     17.	Videolle
   Liian harva brändi tunne­                                      Productions
   taan tai tunnistetaan
   äänes­tään. Tällä hetkellä   Suhtautuminen mainontaan eri kanavissa
   noin 26 % sadasta suurim­
   masta mainostajasta           yli 15-vuotiaista, erittäin tai melko myönteisesti suhtautuvat
   käyttää heille suunniteltuja
   audio-e­ lementtejä. Oma    70 %            61 %      61 %        56 %
   ääni-identiteetti on tuonut
   kasvua yrityksille, joilla on   Kaupunki- ja        Painetut    Painetut     Kotiin jaettavat
   oma johdonmukaisesti      ilmaisjakelulehdet     aikakauslehdet sanomalehdet      mainokset
   käytetty brändiääni.
                   50 %           45 %      40 %         31 %
   SAMI KORJUS
   FOLK               Ulkomainonta       Televisio    Lehtien nettisivut  Radio
   Äänibrändäys on työ­kalu
   useammassakin Folkin       29 %           28 %       22 %       11 %
   asiakk­ uudessa, mutta
   käyttä­mätöntä potentiaalia  Muut nettisivustot      Some     Blogit       Sähköpostiviestit
   on varmasti vielä paljon.
   Oikeissa käsissä ääni on                                Lähde: KMT 2021/ Aikakausmedia
   mahtava erottautumisväline.

10 MRKTNG
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15