Page 9 - MRKTNG 4 2021
P. 9

hei kosatlaaksuiekkhoyvä

Facebook ja Instagram                           Uudet oppaat
                                      evästekäytäntöihin
Arkaluontoisen                               LIIKENNE- JA VIESTINTÄVIRASTO Traficom
datan perusteella                             on julkaissut verkkopalvelujen tarjoajien ja
kohdennettava                               käyttäjien tueksi neuvoja evästekäytäntöihin ja
mainonta loppuu                              lainsäädännön soveltamiseen.

FACEBOOKIN JA INSTAGRAMIN käyttämät algoritmit            C    Traficomin uudistettujen oppaiden
ovat olleet kovan kritiikin kohteena. Tammikuussa           M  tavoitteena on selkeyttää evästeisiin liittyviä
Meta (aiemmin Facebook) muuttaa mainonnan koh-            Y  käytäntöjä ja parantaa sähköisten palvelujen
dentamista näillä alustoilla.                       käyttäjien viestinnän luottamuksellisuutta ja
                                      yksityisyyden suojaa.
Arkaluontoisiksi tiedoiksi mainitaan                  CM
                                    MY   Ohjeistukset on laadittu yhteistyössä
•	 terveystiedot                            CY tietosuojavaltuutetun toimiston kanssa.
•	 rotu/etnisyys                           CMY
•	 poliittiset sidonnaisuudet (political beliefs,            K                   Opas palveluntarjoajille

  social issues, causes, organizations and figures)                                                      MRKTNG 9
•	 uskonto
•	 sukupuolinen suuntautuminen

Muutoksella halutaan vähentää kohdennetun datan
väärinkäyttöä ja käyttäjien diskriminointia sekä lisätä
yksityisyyttä.

  Meta kertoi myös muista palveluihinsa tulevista
muutoksista, joilla käyttäjät voivat vähentää heille
kohdistettua, mm. peleihin ja painonhallintaan liitty-
vää mainontaa.

                           Metan ilmoitus
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14