Page 10 - MRKTNG 4 2022
P. 10

Lyhyesti               Marketing Finlandin
                   uudet jäsenet
   Miten tulevaan
   vuoteen on            1.	Ahto Advisory Oy               5.	SFCD Sweden AB,
   varauduttu?           2.	Sic Advertising Oy                 Suomen sivuliike
                    3.	Kantar TNS Oy
   KAI VIRTANEN           4.	Kantar TNS Agri Oy              6.	Fament Oy
   HEAD OF FORESIGHT                                7.	Jyväskylän kaupunki
   VERE DESIGN                                   8.	St1 Oy
   Muutokset toimin­noissa ja
   asiakkaiden tarpeiden kehit-
   tymisessä tulevat yrityksille
   edelleen yllätyksenä. Enna-
   kointia on siirretty keskite-
   tystä mallista hajautettuun,
   ja monitoroinnin toden­
   näköisyyksistä on siirrytty
   mahdollisiin ja uskottaviin
   skenaarioihin.

   SATU YRJÄNEN          Suomen talouden kehitys ja ennuste
   TOIMITUSJOHTAJA
   KANTAR                BKT kasvu      Inflaatio       Työttömyys, %
   Elinkustannusten noustessa
   yritykset hyödyntävät            7,7                  7,2 6,9
   bisneskriittistä kuluttaja­                     7,2 7,0
   ymmärrystä. Päättäjät
   varautuvat ottamaan tehot                           4,3
   irti markkinointi-investoin-
   neista ja kuluttajadatasta   3,0      2,3               0,2        1,9
   kysynnän luomiseksi.          2,1                       1,4
                           2022               2023
   KATARIINA ROININEN        2021                           2024
   CUSTOMER INSIGHT
   ANALYST            Lähde: European Comission. Autumn 2022 Economic Forecast: The EU economy at a turning point
   SOK MARKETKAUPPA
   Perustehtävämme on omis-
   tajiemme arjen helpotta-
   minen. Elinkustannusten
   noustessa olemme panos-
   taneet entistä enemmän
   asiakasymmärrykseen, jotta
   voisimme myös tässä haas-
   tavassa taloustilanteessa
   pitää tämän lupauksemme.

10 MRKTNG
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15