Page 5 - MRKTNG 4 2022
P. 5

Sisältö 4/2022

38 Yhteenkuuluvuuden         42 Muutettaisiinko
kulttuuri tuottaa           maailmaa median kautta?
turvaa ja tulosta
                   HYVÄÄ näkyvyyttä ja erinomaisia liidejä.   62 50/50
MONIMUOTOISUUDEN, oikeuden-      Ammattilaiset kertovat, mikä median
mukaisuuden ja yhdenvertaisuuden   kanssa työskennellessä toimii ja mikä     TIETOEVRYN vastuullisuustrategiassa
nimiin vannovat organisaatiot luovat ei. Suomessa ollaan onnekkaita, kun      linjattiin tavoitteeksi nostaa naisten
yhteenkuuluvuuden kulttuurin, joka  väestöstä 69 % luottaa mediaan. Esimerkiksi  osuus henkilöstöstä 50 prosenttiin
inspiroi henkilöstöä ja tuottaa myös Yhdysvalloissa vastaava lukema on vain    vuoteen 2030 mennessä. Finnish Comms
parempaa tulosta. Ketkä kaikki me   29 %. Viestintätoimisto San Franciscon    Awardsissa palkittu työ tekee tuloksia,
olemme valmiita ottamaan mukaan    amerikkalaistaustainen strategiajohtaja    mutta naisten saaminen teknologia-alalle
joukkoihimme?             Stephen Lee kuvailee Suomea median      ei ole vain rekryviestintää vaan työ alkaa
                   suhteen paratiisiksi. ”Yleensä suomalaiset  nuorison mielikuviin vaikuttamisesta.
                   ovat skeptisiä lukemaansa ja kuulemaansa   ”Nainen ICT-alalla on useammin fiktiota
                   kohtaan, mutta media tekee tässä       kuin faktaa”, sanoo Tietoevryn viestintä-
                   poikkeuksen”, Lee sanoo.           ja vastuullisuusjohtaja Kia Haring.

                                   ”Ei paskempi, jos tykkää.”

                                                                    PORISUHDENEUVOJA LUUKKONEN S. 50

Lisäksi

3 Pääkirjoitus 7 Lyhyesti 11 Urapolku 12 3 x case 15 Näistä innostun 24 Nainen 2030
33 Kolumni 34 Markkinoinnin vaikuttavuus 47 Luova työelämä 52 Luova kuntamarkkinointi
56 Vastuullisen markkinoinnin ja viestinnän sertifiointiohjelma 60 #työpöydällänyt
68 Brändin takana 70 Vaikutamme 72 Marketing Finlandin koulutuskalenteri ja jäsenedut 76 Lopuksi

                                          MRKTNG 5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10