Page 8 - MRKTNG 4 2022
P. 8

Lyhyesti                                       Cannes Lions-kisaan
                                           uusi kilpailusarja:
    Vastaathan                                   Entertainment Lions for Gaming
    MRKTNG-lehden                                 UUSI kilpailusarja on tarkoitettu luoville
    lukijakyselyyn!                                ratkaisuille, joissa brändit ovat luonteva osa
                                           erilaisia peliyhteisöjä, antavat aitoa lisäarvoa
      Onko neljä kertaa vuodessa                        pelikokemukseen ja tuovat kaupallista
      ilmestyvä näköislehti odotuksiesi                     menestystä. Sarjan päätuomariksi on
      mukainen? Entä minkälaista sisältöä                    nimetty Riot Gamesin Francine Li, Global
      kaipaisit lehteen? Vastaamalla                      Head of Marketing.
      kyselyyn autat meitä kehittämään
      MRKTNG-lehteä lukijoidensa                          Ensi vuoden Cannes Lionsiin jätettävät
      näköiseksi. Kysely koostuu                        työt tulee olla julkaistu ensimmäistä
      24 kysymyksestä ja vastaaminen                      kertaa välillä 21.2.2022–23.4.2023. Töiden
      kestää noin viisi minuuttia.                       jättäminen kisaan alkaa 19.1.2023.

                                Vastaa lukijakyselyyn                          Lue lisää

     eLearning Academy on nyt                           DMA ja DSA: digipalvelujen
                                           uusi sääntely astui voimaan
        TUTUSTU tuleviin koulutuksiin ja noin 500 webinaari­
        tallenteeseen Marketing Finland Academyssä.              DIGITAL MARKETS ACT (DMA) sääntelee
                                           suurimpien digialustojen kuten Meta ja
                           Marketing Finland Academy    Google toimintaa. Näiden ns. portinvartija-
                                           alustojen tule lisätä läpinäkyvyyttä mm.
8 MRKTNG                                       mainonnan mittaamisessa ja hinnoittelussa. 

                                             Digital Services Act (DSA) koskettaa
                                           kaikkia Euroopassa toimivia verkko­
                                           alustoja, jotka tarjoavat palveluita
                                           käytt­äjille. Säädöksen tarkoituksena on
                                           torjua laittomia verkkosisältöjä, parantaa
                                           sisältöjen moderointia, lisätä mainonnan
                                           läpi­näkyvyyttä, kieltää henkilökohtaiseen
                                           dataan perustuvan mainonnan kohdenta-
                                           misen alaikäisille ja rajoittaa arkaluontoisen
                                           datan käyttöä mainonnan kohdentamisessa.
                                           Online-alustojen on otettava uudet säännöt
                                           käyttöön vuoden 2023 kesään mennessä.

                                                                    Lue lisää
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13