Page 9 - MRKTNG 4 2022
P. 9

ICCO World PR Report:
                                          pula osaajista hidastaa
                                          viestintäalan kehitystä

Vuoden Lääke­                                    VIESTINTÄTOIMISTOJEN globaali etujärjestö ICCO
informaatioteko                                   selvitti jäsentoimistojensa odotuksia tulevalle vuodelle.
-voittaja sukeltaa                                 ICCO World PR Report 2022–2023 kertoo myönteisestä
psoriaatikon                                    kehityksestä viestintäalan arvostuksen ja liiketoiminnan
ajatusmaailmaan                                   kasvun osalta, mutta listaa myös useita alan haasteita.

VUODEN LÄÄKEINFORMAATIOTEKO 2022 -palkinnon                       Suurin este kehitykselle on pula asiantuntijoista,
voitti Kaikki keinot kokeiltu? -kampanja, jonka tavoit-               mitä pyritään paikkaamaan myös toimialan ulko­
teena on lisätä psoriasista sairastavien tietoisuutta                puolelta. Toiminnan painopistealueista korostuvat ensi
hoidon tavoitteista ja kannustaa keskusteluun                    vuonna vastuullisuus, vaikuttajaviestintä ja strateginen
lääkärin kanssa. Kampanjan toteuttivat Psoriasisliitto,               konsultointi.
Janssen Finland sekä markkinointiviestintätoimisto
Myy Agency. Vuosittain jaettava lääkeinformaatio-                  Mistä löydät osaajat?
tekopalkinto luovutettiin voittajalle marraskuussa
Farmasian päivien yhteydessä.                                 Kilpailijoilta        65 %
                                          Vastavalmistuneista       53 %
                     Lue lisää ja katso mainos         Journalismin alalta    45 %

Keurig Dr Pepper:                                               Voit ladata koko raportin täällä

360 päivän maksuaikataulu                              Legal expertise
                                                    in an evolving environment
LUOVIEN TOIMISTOJEN globaali edunvalvoja
VoxComm sekä eurooppalaisten toimistojen                      www.procope.fi
edunv­ alvoja EACA tiedottavat epäonnistuneista
neuvotteluista koskien Keurig Dr Pepperin
toimistoyhteistyölle ilmoittamia maksuehtoja.
Mainostajia edustava World Federation of Advertisers
on ottanut kantaa tapaukseen muistuttamalla,
että on myös ostajan etu, että toimisto voi tarjota
asiakkaalle parhaat luovat osaajat. Tämä vaarantuu,
jos maksuehdot eivät ole kunnossa. Myös Marketing
Finland pitää 360 päivän ehtoja täysin kohtuuttomina
ja kannustaa yrityksiä vastuullisiin kumppanisuhteisiin.

                                     Lue lisää
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14