Page 5 - Sahkomaailma_Extra_1-2022
P. 5

SÄHKÖMAAILMA | EXTRA 1/2022

                                   Tuomas Sauliala

s.18                                 Mikko Käkelä   TOIMITUS             Julkaisija
                                                            Sähkö- jateleurakoitsijaliitto
Sampo Jokinen Turva-alan yrittäjät ry:stä pitää oleellisen tärkeänä          Päätoimittaja           STUL ry, www.stul.fi
sitä, että jokaisella urakoitsijalla on edes perusymmärrys nykyajan          Esa Tiainen
tietoverkoista.                                    esa.tiainen@sahkoinfo.fi     Ilmoitusmyynti
                                                            Johannes Finne
s.30                                         Toimituspäällikkö         GSM 040 922 0973
                                           Maria Heinola           johannes.finne@sahkoinfo.fi
Puurakentaminen vaatii enemmän panostusta suunnitteluun ja toteu-           maria.heinola@sahkoinfo.fi
tukseen. Yksi esimerkki siitä on järvenpääläinen monitoimiareena.                            Tilaukset ja
                                           Ulkoasu ja taitto         osoitteenmuutokset
28	 STANDARDIEN TULKKI                                Anne Dannemann          tilaukset@sahkoinfo.fi
                                           anne.dannemann@sahkoinfo.fi    www.sahkoinfo.fi
	 Muoviputki ja kaapeli villan sisällä
                                           Kannen kuva            Tilaushinnat
30	 VALOA TAPAHTUMIIN                                 Tuomas Sauliala          Kestotilaus 99,00 € (+ alv.)
                                                            (sisältää Sähkömaailman
	 Aino Areena tähtää tulevaisuuteen                          Yhteystiedot           ja Sähkömaailma Extran
                                           Harakantie 18 B          ja lehtien verkkoversiot)
37	 PYKÄLÄVIIDAKKO                                  02650 Espoo
                                           PL 55, 02601 Espoo        Ilmestyminen
	 WhatsApp asiakastietojen käsittelyssä                        Puhelin 09 547 610        5 numeroa vuodessa.
                                           sahkomaailmaextra@
38	 TEKNIIKAN PIONEERIT                                sahkoinfo.fi           ISSN 2736-9161 (painettu)
                                           www.sahkomaailma.fi        ISSN 2737-0682 (verkkojulkaisu)
	 Gottfrid Strömberg oli Suomen                            Lehden verkkoversio        2. vuosikerta
	 sähköteollisuuden uranuurtaja                            tilaajille: severi.sahkoinfo.fi/
                                           sahkomaailma           Painopaikka
                                                            Punamusta
                                           Kustantaja
                                           Sähköinfo oy           Sähkömaailma Extra on
                                           www.sahkoinfo.fi         Aikakausmedia ry:n jäsen.

                                                            5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10